Legend Hill Golf Resort The Natural Choice

ĐẶT CHƠI TRỰC TUYẾN

Nếu Quý vị muốn đặt chơi trực tuyến, xin vui lòng gửi email tới booking@brgrubytreegolf.vn hoặc điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây:
Chú ý: Đây chỉ là phần yêu cầu đặt chơi, không phải là xác nhận đã được đặt chơi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị để xác nhận lại hoặc để biết thêm thông tin trong vòng 24 giờ.
Thay hình khác
Tìm kiếm:
Ruby Tree Golf Resort
Địa chỉ: phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (84-225) 3867 956   Fax: (84-225) 3867 955   Email: booking@brgrubytreegolf.vn   Website: brgrubytreegolf.vn
Ruby Tree Golf Resort © 2012-2023 All rights reserved