Legend Hill Golf Resort The Natural Choice

HỘI VIÊN

QUY ĐỊNH & NỘI QUY

Quy định của Câu lạc bộ Gôn Đồ Sơn

Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch Ngân Anh (“Công ty”) là chủ sở hữu, quản lý, khai thác và phát triển dự án Câu lạc bộ Gôn Đồ Sơn (“CLB”).
Nhằm hướng tới xây dựng một môi trường giải trí lành mạnh, công bằng, đảm bảo lợi ích của tất cả các Hội viên và khách đến CLB, Công ty thiết lập, ban hành và công bố Quy định CLB.

Điều lệ sân gôn

Công ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Ngân Anh là chủ sở hữu và quản lý dự án Câu lạc bộ Gôn Đồ Sơn (sau đây gọi tắt là “Câu lạc bộ”) tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Câu lạc bộ gồm sân gôn 18 hố, nhà câu lạc bộ, một sân tập và các tiện nghi phụ trợ khác phục vụ hội viên, khách chơi gôn. Công ty Ngân Anh đã xây dựng “Câu lạc bộ Gôn Đồ Sơn” như một phần của Dự án Gôn Đồ Sơn, quản lý và phát hành các loại “Thẻ hội viên” trong đó bao gồm một số quyền lợi và ưu đãi đối với hội viên. Công ty Ngân Anh thấy đây là thời điểm thích hợp để ban hành “Điều lệ của Câu lạc bộ gôn Đồ Sơn” như sau:


Tìm kiếm:
Ruby Tree Golf Resort
Địa chỉ: phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (84-225) 3867 956   Fax: (84-225) 3867 955   Email: booking@rubytreegolf.vn   Website: rubytreegolf.vn
Ruby Tree Golf Resort © 2012-2024 All rights reserved